Proč jsme se rozhodli pro Vás spustit vědecký blog na téma „hormonální cyklus“?

20.07.2023

Menstruační (nebo také hormonální) cyklus a celkové zdraví žen se postupně stávají společenskými ale i vědeckými tématy. O menstruaci se už nebojí mluvit i známé osobnosti. Vzniká celá řada workshopů, či poraden, které se snaží ženám (ale i mužům) radit a naučit je poznat, pochopit a využít ženskou cykličnost. Toto téma přestává být společenským tabu a žena se stává předmětem seriózního výzkumu. Možná vás překvapí fakt, že drtivá většina klinických studií byla a dosud je prováděna pouze na mužích. Žena vždy byla díky hormonům cyklicky se střídajících v cirkalunárním rytmu pro vědce a výzkum oříškem. Pravdou je, že ženské pohlavní hormony zásadním způsobem ovlivňují celou řadu orgánů a orgánových soustav. Ženy v reprodukčním věku jsou oproti mužům a ženám v postmenopauzálním období chráněny např. vůči vzniku cukrovky druhého typu, kardiovaskulárních chorob. Např. ženský metabolismus z hlediska spalování tuků a jejich ukládání závisí na množství a střídání ženských pohlavních hormonů.

Cílem tohoto blogu je poskytnout Vám vědecky podložené informace týkající se menstruačního nebo chcete-li hormonálního cyklu žen s ohledem ženské zdraví a osobnostní rozvoj. Opíráme se o vědecké poznatky publikované v prestižních vědeckých časopisech, ale také o náš vlastní výzkum, který provádíme na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy i ve spolupráci s dalšími výzkumnými institucemi v ČR i ve světě.

Navzdory tomu, že se velmi snažíme vědecké informace zjednodušit a popularizovat, tak se může stát, že Vám některé informace přijdou hůře srozumitelné. Pokud se tak stane, napište nám. Pokusíme se tématu více věnovat a lépe jej vysvětlit. Protože se popularizovat vědecké výsledky učíme (jsme vědkyně a výzkumnice), tak oceníme i pozitivní, či konstruktivní zpětnou vazbu, která nás bude motivovat a pomůže nám být čitelnější a srozumitelnější a tedy pro Vás užitečnější.

Motto našeho vědeckého blogu:

Poznej sama sebe a žij v souladu se svou přirozeností!doc. PhDr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

Mgr. Vendula Soukupová

MSci Tereza Hybská

Bc. Vendula Pánková