Pochop svůj cyklus

Zlepši své dny. Zlepši svůj život.

  • Délka menstruačního cyklu se liší, ale jeho průměrná délka je 28 dní. Měřeno od prvního dne jedné menstruace do prvního dne další menstruace.

  • Cyklus je často méně pravidelný na začátku a na konci reprodukčního života ženy. ​

  • V pubertě začíná tělo dítěte dozrávat v tělo dospělého schopného pohlavního rozmnožování.

  • První menstruace (menarché) nastává ve věku kolem 12 let.​

  • Menstruační cykly končí v menopauze, což je obvykle mezi 45. a 55. rokem života.

  • Obrázek: @moje_gynpor

Každý cyklus má své fáze

Ženské tělo prochází vlivem změny hladiny hormonů mnoha cyklickými změnami, tyto změny jsou spjaty zejména s menstruačním cyklem.


Menstruace

Toto snížení hladin estrogenů a progesteronu způsobí, že děloha při menstruaci ztrácí výstelku; v této době je dosaženo nejnižší hladiny estrogenu.​ Během tohoto období dochází ke ztrátě 50-80 ml krve.


Obrázek: @moje_gynpor

Folikulární fáze


V této fázi dochází k postupnému zvyšování hladiny především hormonu estrogenu a progesteronu. Organismus žen v této fázi snadněji zvládá vyšší zátěž a stres. Tato fáze začíná společně s menstruační fází, tedy prvním dnem menstruace a trvá zhruba 14 dní. Na řadu přichází FSH (folikostimulační hormon), který stimuluje ve vaječníku růst vaječných buněk, kde se vyvine kvalitní a oplodnění schopné vajíčko, které čeká na třetí ovulační fázi cyklu. V tomto období je i nejvyšší hladina estrogenu, kdy je žena produktivní, krásná a má hodně energie.

Obrázek: @moje_gynpor

Ovulace


V tomto období vrcholí produkce estrogenu a následně se rychle sníží. V této fázi dochází k uvolnění dozrálého vajíčka z prasklého folikulu do vejcovodu. Je nejkratší ze všech fází a trvá 2-3 dny. Zde je největší šance k otěhotnění. Pokud je vajíčko oplodněné cestuje do dělohy, kde se "uhnízdí" a začne se vyvíjet. Tato fáze může zahrnovat symptomy jako mírný vzestup bazální tělesné teploty nebo výtok, který má texturu vaječného bílku. ​

V tuto dobu můžeme zařazovat vysoce intenzivní tréninky. Obecně se v tomto období snižuje apetit a chuť k jídlu.​

Obrázek: @moje_gynpor

Luteální fáze


V luteální fázi poté, co folikul uvolní své vajíčko, se útvar změní na žluté tělísko.​ Hypofýza přestane produkovat FSH a LH, prasknutý folikul zahajuje produkci progesteronu (stimulace zduření děložní sliznice).

Velmi kreativní a aktivní období.

Obrázek: @moje_gynpor

Premenstruační syndrom

V post-ovulačním (premenstruačním) období se u žen objevuje tzv. premenstruační syndrom. Nejběžnějšími symptomy objevující se v této fázi jsou zhoršení nálady, bolesti zad a hlavy, menstruační křeče (to způsobuje vysoká hladina prostaglanidů).​ Snížená je také fyzická výkonost (nižší rychlost a přesnost pohybu, ale lepší koordiace pohybu a cítění hudby (rytmus). Dochází ke zrychlení metabolismu spojeného s nejrůznějšími chutěmi na jídlo. Metabolismus tuků je v tomto období lepší než sacharidů.

Jsou dva druhy premenstruačního syndromu:​

  • První je "křečovitý", ten se objevuje do jedné hodiny krvácení nebo po hodině krvácení. Projevuje se jako akutní bolest v podbřišku, v bederní části zad a vnitřní části stehen. ​

  • Druhý typ syndromu žena pociťuje několik dní před menstruační fází, jako tupou bolest horní nebo dolní části břicha, doprovázenou zácpou, nevolností a nedostatkem chuti k jídlu. Může se také objevit citlivost prsou, bolest zad a hlavy. Z psychické oblasti se jedná o projevy podráždění, depresí či letargie.

Poruchy cyklu


Porucha menstruačního cyklu je jakákoli odchylka od normální, pravidelné menstruace. Závažnost těchto odchylek může být velmi různá. Může se jednat o vynechání menstruace, málo časté nebo velmi časté krvácení, atd.
Příčiny poruch menstruačního cyklu se někdy nacházejí v oblasti psychiky. Na menstruaci může mít vliv stres, konflikty v partnerském nebo sexuálním životě, ale také nenaplněná touha po dítěti. Vzhledem k různorodým příčinám poruch menstruačního cyklu neexistuje žádný pevně daný léčebný postup. Léčba proto musí být vždy individuální a přizpůsobená jednak fázi života konkrétní ženy, jednak naléhavosti dané situace. Důležitou roli hraje i to, zda žena plánuje mít děti.


Buš součástí výzkumu