Hormonální antikoncepce

14.08.2023

Hormonální antikoncepce byla poprvé uvedena na veřejnost před více než 60 lety. Jako první dostala povolení k prodeji "antikoncepční pilulky" americká firma Searle pod názvem Enovid, a to 11. května 1960. Do Evropy se dostala "pilulka" dostala o rok později, nejprve do Německa a cca o 5 let později i do Československa. Ve své době znamenala obrovský posun zejména v plánovaném rodičovství a emancipaci žen. První hormonální antikoncepce (HA) měla řadu nežádoucích vedlejších účinků, a to zejména díky velmi vysokým dávkám estrogenů (až 150 mg, nyní jsou jeho hladiny v HA cca 10x nižší), které způsobovaly bolesti hlavy, přibývání na váze nebo napětí v prsou (či jejich zvětšení). Na druhou stranu výzkumy prokázaly, že ženy využívající HA mají nižší výskyt nádorů dělohy, vaječníků i kolorektálního karcinomu, dále nižší výskyt vaječníkových cyst a zánětů. Více informací naleznete např. v rozhovoru s gynekologem a porodníkem MUDr. Ladislavem Marklem: https://www.irozhlas.cz/nepouzivat_-_veda/antikoncepcni-pilulka-slavi-50-let_201005110954_mvydrova

Užívaní HA se ani dnes neobejde bez nežádoucích účinků a je třeba vždy dobře zvážit pro a proti s lékařem i mezi oběma partnery. K HA existuje celá řada dalších alternativ. Některé jsou více, jiné méně "spolehlivé".

Máme pro Vás jejich souhrn a stručnou charakteristiku a příběh o skryté ovulaci a vzniku lidské monogamie.

Pro plánované rodičovství je zásadní především zjistit, kdy nastává období ovulace. Nutno přiznat, že u lidí toto není vůbec snadné, na rozdíl třeba od šimpanzů či jiných savců, u kterých je období fertility samic často zjevné na první pohled. U lidí dochází k tzv. skryté ovulaci. Existuje celá řada teorií, proč tomu tak je. Přesuňme se do doby před několika desítkami tisíc let, kdy se formoval náš lidský druh. Jednou z teorií vysvětlující skrytou ovulaci je, že tímto způsobem ženy k sobě trvaleji připoutávaly muže, který nikdy nevěděl, zda "jeho" žena ovuluje či nikoliv, a protože měl zájem o to, aby s ní plodil potomky on a ne někdo další z tlupy, tak jí byl na blízku stále (ne jen v období ovulace). To samozřejmě souviselo s tím, že mezi ním a jeho partnerkou docházelo k pohlavnímu styku mimo období ovulace. Spekuluje se o tom, že důvodem exkluzivní monogamie lidského druhu je právě skrytá ovulace. Pokud Vás toto téma zajímá více, doporučujeme vědecko-populární knížku "Proč máme rádi sex" od Jareda Diamonda.

Určení období ovulace:

  • Symptotermální metoda. Období ovulace je možné určit pomocí ovulačních termometrů, které dokáží zaznamenat i malý nárůst teploty v těle. Důležité je též vedení si podrobného kalendáře zaznamenávajíc změny nálad, chutí a tělesných změn v důsledku ženského hormonálního cyklu.
  • Ovulační testy, které jsou nejčastěji založené na detekci zvýšené hladiny luteinizačního hormonu, jsou běžně k dostání v každé drogerii.

Nicméně je dobré nezapomínat na individuální variaci hormonů v průběhu menstruačních cyklů a nespoléhat se plně jen na jednu metodu v průběhu cyklu.

Jaké jsou varianty HA?

  • Mužská hormonální antikoncepce byla navržena tak, aby snižovala hladinu testosteronu v těle. Nicméně její hromadné používání se nerozšířilo, zejména z důvodů jejího odmítnutí muži.
  • Ženská hormonální antikoncepce
  • antikoncepce obsahující pouze gestageny,
  • kombinovaná orální antikoncepce obsahující jak gestageny, tak estrogeny.

Gestageny jsou hormony podobné progesteronu. V těle navozují stav, kdy si tělo myslí, že je v jiném stavu. Gestageny je možné užívat v různých formách – pilulky, implantát, injekce, nebo také tělísko impregnované progestogenem (jiné než měděné tělísko) (Keay, 2022). Některé perorální formy tohoto typu antikoncepce nezamezují fyziologické vnitřní hormonální variaci během menstruačního cyklu. Může tak docházek k ovulaci, nikoli však k menstruaci (Biden, 2021). Navzdory tomu, že může suprese menstruačního krvácení znít jako výhoda, ne vždy tomu tak musí být. Když nedochází k menstruaci, je těžké určit, jestli je v těle všechno fyziologicky v pořádku, tj. zda dochází ke správné adaptaci na fyzickou zátěž nebo k dostatečnému energetickému příjmu. Posuzování hormonů z krve bude obtížné, protože bez orientačního datumu začátku menstruace je velmi obtížné interpretovat výsledky krevních testů. Pokud by výsledky ukázaly vysokou hladinu luteinizačního hormonu lze jen těžko říci, jestli je to kvůli období ovulace nebo nízké funkci vaječníků. Dalším důležitým zohledněním, když se rozhoduje o (ne)užívaní antikoncepce, je i přesný typ podávané antikoncepce a věk ženy. Dlouhotrvající progestogenové injekce dostávají ženu do stavu hypotalamické amenorey, což ve výsledku způsobuje suprese ovulace a přerušení produkce vaječníkového estradiolu, který je klíčový pro zdraví kostí. V období dospívání a mladé dospělosti má estradiol klíčový význam pro nárůst maximální kostní hmoty. Později, u premenopauzálních žen, může mít nedostatek hormonu estradiol v těle dlouhodobé následky. Studie potvrzují, že užívaní tohoto typu antikoncepce v mladém věku vede ke zvýšenému riziku fraktury kostí po 30. roku věku, právě kvůli nízké minerální hustotě kostí způsobené nízkými hladinami estrogenu v těle. Nakonec jde o to zvážit rizika úbytku kostní hmoty oproti přínosům účinné hormonální antikoncepce pro konkrétní ženu s ohledem na její věk.

Kombinovaná orální antikoncepce (COC). COC obsahuje exogenní typ estradiolu a gestageny. Dodávají se v různých kombinacích. Hlavním mechanismem COC je potlačení produkce všech ženských pohlavních hormonů. Všechno to začíná v mozku, kde je potlačena produkce folikulostimulačního a luteinizačního hormonu. V důsledku toho nedochází k ovulaci a tělo ženy se ocitne jakoby ve stádiu hypothalamické amenorey. Díky supresi ženských pohlavních hormonů je COC velmi účinnou metodou. Kromě jiného může COC sloužit i jako medikace při určitých onemocněních souvisejících s fluktuací hladin ženských hormonů, jako je například endometrióza, premenstruační syndrom a syndrom polycystických vaječníků. Na druhou stranu, ne vždy má užívaní COC jen pozitivní vliv. Užívaní COC může lehko maskovat funkční hypothalamickou amenorey (FHA). Vzhledem k tomu, že nepřestává docházet ke krvácení (i přesto, že se nejedná o skuteční krvácení, ale o krvácení z vysazení), si mnoho žen neuvědomuje svůj skutečný zdravotní stav. Při dlouhodobém užívaní COC a jejího maskování FHA se výrazně redukuje hustota kostí a jejich celkové zdraví. V některých případech je dokonce COC předepsána lékařem ve snaze vyléčit FHA. Tohle řešení je bohužel špatně a v žádném případě nefunguje. Některé studie poukazují na možné zvýšení zánětlivých markerů u žen, které pravidelně užívají COC (Keay, 2022).

Existují i některé alternativy vůči HA v podobě bariérní metody. Existují dva základní typy:

1) kondomy pro muže nebo pesary či diafragmy pro ženy (doplněné o spermicid, např. Contragel),

2) měděné tělísko (pro ženy) – zde pro Vás máme důležitý výzkum, čtete další článek.

Využití kondomů je velmi efektivní a mají i značnou přidanou hodnotu, neboť jsou jedinou antikoncepční metodou, která zároveň redukuje riziko sexuálně přenosných chorob.

Na rozdíl od kondomů, měděné tělísko nezabraňuje riziku sexuálně přenosných chorob, ale za to působí lokálně (ve vaječnících), a tím nepotlačí přirozenou tvorbu ženských pohlavních hormonů. Některé ženy se však mohou po jeho aplikaci potýkat se silnou menstruací. Další riziko vzniká při současném používání měděného tělíska společně s některými vaginálními gely proti mykózám (čtěte více v dalším článku).

Literatura

  • Briden, L. (2021). Ovulation is the main event of the menstrual cycle. Lara Biden – The period revoolutionary. Dostupné na: https://larabriden.com/3-signs-your-period-is-notreally-a-period/.
  • British National Formulary. Hormonal contraceptives. Dostupné na: ://bnf.nice.org.uk/.
  • Keay, N. (2022). Hormones, health and human potential: A guide to understanding your hormones to optimise your health and performance. Sequoia Books.text:

MSci Tereza Hybská  & doc. PhDr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.