Letem světem s progesteronem

20.07.2023

Progesteron je klíčový steroidní hormon s různými fyziologickými/regulačními funkcemi v lidském těle. Progesteron je důležitý hráč zejména v regulaci menstruačního cyklu, těhotenství a porodu. Nicméně jeho vliv je zásadní i v dalších tělesných systémech, jako je centrální nervový systém, kardiovaskulární systém, zdraví kostí a imunitní odpověď. Progesteron se také používá k celé řadě terapeutických účelů.

Progesteron je primárně produkován žlutým tělískem (corpus luteum) ve vaječnících a během těhotenství také v placentě. Dále jeho produkci v menší míře zajišťuje kůra nadledvin a u mužů varlata. Buňky v našem těle jsou vybaveny receptory (pro zjednodušení a lepší představu řekněme čidly) citlivými právě pro progesteron (PR-A a PR-B), jejichž funkcí je zprostředkování účinků progesteronu (Han et al., 2020; Kalkhoven, 2021).

Působení progesteronu v regulaci menstruačního cyklu je popsáno v úvodním příspěvku (viz. Proměny ženy během menstruačního cyklu). Proto se dále budeme věnovat dalším procesům, které progesteron ovlivňuje.

Progesteron je především znám jako hormon těhotenství, kdy se podílí na přípravě endometria dělohy, implantaci oplodněného vajíčka (nidaci) a zahuštění cervikálního hlenu během těhotenství. Má též významný vliv na udržení těhotenství a prevenci předčasného porodu (Norman et al., 2021) a vývoj plodu (Ruiz-Alcaraz et al., 2020).

Dalším místem působení progesteronu je centrální nervový systém. Tento hormon ovlivňuje jak naši náladu, schopnost učit se, tak i výsledné chování. Předmětem výzkumu je i jeho role v neuroprotekci, neurogenezi a interakci s neurotransmitery (Labrie et al., 2016).

Progesteron má protektivní účinek na kardiovaskulární systém (jako estrogen), moduluje krevní tlak, cévní tonus (Thomas et al., 2013) a metabolismus lipidů (Torosyan et al., 2022).

Progesteron přispívá ke zdraví kostí tím, že reguluje přestavbu kostí a zachovává jejich hustotu. Zásadní je jeho role v prevenci osteoporózy (Almeida et al., 2019).

Tím, že se se progesteron spolupodílí na udržení těhotenství, je dána i jeho další vlastnost nebo spíš účinek, a to je tolerance plodu během těhotenství (Byrns, 2014). Tento účinek tedy souvisí s imunitní odpovědí a projeví se v účincích progesteronu na imunitní buňky, produkci cytokinů (Shah, 2021).

doc. PhDr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

Literatura

Han, S. J., Rodriguez, K. F., Duan, R., & Fenton, A. S. (2020). Progesterone and pregnancy promote maternal immune tolerance of the fetus by reducing maternal T-cell polyfunctionality and inducing regulatory T cells. Journal of Immunology, 205(3), 635-646.

Kalkhoven, E. (2021). The diverse roles of nuclear receptor coactivators. In Nuclear Receptors: From Structure to the Clinic (pp. 69-84). Springer, Cham.

Norman, J. E., Marlow, N., Messow, C. M., Shennan, A., Bennett, P. R., Thornton, S., & Robson, S. C. (2021). Vaginal progesterone prophylaxis for preterm birth (the OPPTIMUM study): A multicentre, randomised, double-blind trial. The Lancet, 387(10033), 2106-2116.

Ruiz-Alcaraz, A. J., Martinez-Navarro, L., Pastor, L. M., Salvador-Rodriguez, L., & Pellicer, A. (2020). Progesterone and its 5β-reduced metabolites: Major players in the maintenance of pregnancy. Frontiers in Endocrinology, 11, 446.

Labrie, F., Bélanger, A., Pelletier, G., & Martel, C. (2016). Androgens in the treatment of Alzheimer's disease. Journal of Alzheimer's Disease, 53(3), 971-981.

Thomas, P., & Pang, Y. (2013). Protective actions of progesterone in the cardiovascular system: Potential role of membrane progesterone receptors (mPRs) in mediating rapid effects. Steroids, 78(6), 583-588. https://doi.org/10.1016/j.steroids.2013.01.003.

Torosyan, N., Visrodia, P., Torbati, T., Minissian, M. B., & Shufelt, C. L. (2022). Dyslipidemia in midlife women: Approach and considerations during the menopausal transition. Maturitas, 166, 14-20. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2022.08.001.

Almeida, M., Laurent, M. R., Dubois, V., Claessens, F., O'Brien, C. A., Bouillon, R., & Vanderschueren, D. (2017). Estrogens and androgens in skeletal physiology and pathophysiology. Physiological Reviews, 97(1), 135-187.

Byrns, M. C. (2014). Regulation of progesterone signaling during pregnancy: Implications for the use of progestins for the prevention of preterm birth. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 139, 173-181. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2013.01.015.

Shah, S. B. (2021). COVID-19 and Progesterone: Part 2. Unraveling High Severity, Immunity Patterns, Immunity grading, Progesterone and its potential clinical use. Endocrine and Metabolic Science, 5, 100110. https://doi.org/10.1016/j.endmts.2021.100110.