Proměny ženy během menstruačního cyklu

29.08.2023


Pro letošní Noc vědců jsem si připravila velmi speciální a snad i trochu sandovské téma: "Menstruační cyklus všemi smysly". Ač se to zdá neuvěřitelné, tak i v 21. století je téma menstruačního cyklu společenské, ale i překvapivě vědecké tabu. 

Žena jako společenské tabu 

Rády bychom se pozastavily nad nedostatečným povědomím naší populace o základních biologických a fyziologických odlišnostech mezi oběma pohlavími. Chceme zde zdůraznit, že slovo "odlišný" nelze chápat ve smyslu negativním. Myslíme si, že pokud se bavíme o odlišnostech mezi ženou a mužem, měli bychom spíše hovořit o jejich kompatibilitě. Muž a žena se totiž svým základním biologickým nastavením velmi dobře doplňují, a to nejen v reprodukčních funkcích a činnostech. Tuto součinnost můžeme vidět např. v pracovním kolektivu, kdy se způsob řešení konkrétních úkolů ženami a muži zdárně doplňuje a podporuje.  

U lidí lze jednotně rozeznat základní biorytmus založený na nočním spánku a denním bdění. U žen však můžeme zaznamenat ještě jeden biorytmus -cirkalunární, který je dost často ignorován nebo dokonce tabuizován napříč celou společností. U žen v reproduktivním věku, tedy od menarche (první menstruace) do menopauzy (poslední menstruace), dochází přibližně v měsíčním cyklu ke střídání hladin ženských pohlavních hormonů, což má za následek proměnlivost jejích fyzických a kognitivních schopností a proměnlivost ve způsobu řešení problémů, či způsobu emočního nazírání na svět. 

Žena není muž 

Nebudu se zde pouštět na tenký led politické korektnosti, zůstanu při zemi a vystačím si pouze s vědeckým popisem z oblasti přírodních věd. Biologickým posláním každé ženy je počít, donosit, porodit a vychovat dítě (nejčastěji ve spolupráci s partnerem v rámci své komunity). Jestli toto poslání žena naplní, by mělo být čistě otázkou její osobní volby. Howgh! 

K tomu, aby žena mohla být z fyziologického hlediska tohoto poslání schopna, musí u ní docházet k dozrávání ženských pohlavních buněk. U většiny žen, které dosáhly pohlavní zralosti, dochází k více méně pravidelnému dozrávání vajíček a opakované obnově děložní sliznice. Těmto dějům říkáme menstruačně/ovulační (nebo jen zkráceně menstruační) cyklus, který je charakterizován periodickým střídáním hladin čtyř pohlavních hormonů: estradiolu, progesteronu, luteinizačního hormonu (LH) a folikul-stimulačního hormonu (FSH).  Zpravidla se tento cyklus vyjadřuje čtyřmi (pěti) po sobě jdoucími fázemi (viz obr. 1).  

Obrázek 1 Změny nejen hormonů (LH – luteinizační hormon, FSH – folikul-stimulační hormon, estrogen – estradiol a progesteron) v průběhu fází menstruačního cyklu.  

Menstruační cyklus je nedílnou součástí reproduktivní fáze života ženy, pokud se jej nerozhodne farmakologicky ovlivňovat, nebo netrpí zdravotními problémy. Žena za svůj život prožije přibližně 450 cyklů, přesto pro mnoho žen na celém světě cyklus pravidelně narušuje jejich fyzickou, duševní a sociální pohodu. Každá vnímá i pocitově, že její tělo prochází v průběhu cyklu změnami. Znalost těchto změn, ať behaviorálních, kognitivních, emočních nebo jiných, je pro přijetí, pochopení a využití menstruačního cyklu pro dívky a ženy zásadní. Porozumění jim přinese lepší osobní péči, ale hlavně zlepší náhled na celkovou zdravotní anamnézu. Pojďme si tedy zjednodušeně nastínit specifika jednotlivých fází menstruačního cyklu. 

Menstruace 

V této fázi dochází k odlučování endometria (stěn děložní sliznice), což je provázeno krvácením. Estradiol i progesteron jsou na minimu. Žena je v tomto období obecně více unavená, hůře se soustředí a má silnou potřebu více spát. Na druhou stranu je více citlivá a vnímavá ke svému tělu, ale i vůči svému okolí. Dokáže být empatická a daří se jí lépe meditovat. V této fázi je velmi důležité naslouchat potřebám svého těla; dovolit si zpomalit a poskytnout svému tělu i mysli dostatečný prostor pro odpočinek, relaxaci a regeneraci. Pokud vybereme jedno slovo, které tuto fázi právě nejlépe vystihuje, byla by to regenerace. Je to fáze přípravná na to, co přijde. Z hlediska plánování aktivit je dobré tyto dny využít k rozmyšlení budoucích činností a jejich prioritizaci.

Pomenstruační fáze (folikulární) 

V této fázi postupně vzrůstá hladina estradiolu, který stimuluje dozrávání děložní sliznice. Cítíme se jako znovuzrozené, omlazené, plné energie. Dokážeme dělat více věcí najednou (pro tuto fázi je typický multitasking). Máme tendenci skákat z jedné věci na druhou. Velmi nám proto pomůže, pokud jsme si během menstruační fáze vytvořily seznam aktivit, které chceme dělat, a přidělily jim různé priority. Toto je ideální období pro začínání nových projektů. Také se nám bude dobře uskutečňovat změna, o které jsme třeba již delší dobu snily (změna zaměstnání, školy, partnera, životního stylu, nebo jen změna stravovacích či pohybových návyků). Postupně vzrůstající hladina estradiolu také ochraňuje naše svaly před poškozením, proto je to vhodné období pro různé pohybové aktivity. 

Ovulace 

Estrogen dosahuje své maximální hodnoty, čímž se spouští produkce LH a FSH, které způsobí dozrávání Graafova folikulu, jeho následné prasknutí a přesun zralého vajíčka do vejcovodu, kde je připraveno k potenciálnímu oplodnění. V této fázi jsme velmi společenské a chceme se líbit. Máme zářivější pleť a lesklé vlasy, což způsobuje mírně se zvyšující hladina progesteronu. Náš obličej je více symetrický (tj. více atraktivní) a vnímáme silněji různé vůně a pachy (ty jsou důležité ve výběru vhodného sexuálního partnera). Máme silnou potřebu fyzického kontaktu a zvýšené libido. Během ovulace máme také zvýšenou hladinu testosteronu. Toto období je tedy ideální pro návštěvu posilovny, či obecně na zvětšení svalové hmoty. Ovulace končí prudkým poklesem estradiolu, a tím i LH a FSH. 

Premenstruační fáze (luteální) 

Tato fáze je zpravidla ze všech fází nejdelší, proto je možné v ní rozeznat i několik podfází (viz obr. 1). Je pro ni typické, že se zvedá hladina progesteronu, až dosahuje svého maxima. Postupně se k němu přidává i estradiol, jehož pokles ukončil ovulaci. Během premenstruační fáze jsme hodně kreativní, dobře se soustředíme však jen na jednu věc. Zejména potřeba věci tvořit a dokončovat je důležitá a je třeba jí naslouchat. Můžeme být i přehnaně kritické nejen vůči sobě, ale i ostatním. V této fázi můžeme rozeznat tzv. PMS (tedy premenstruační syndrom). Tyto syndromy jsou v podstatě dva, jeden prožíváme zejména na úrovni emočního vypětí (obvykle 3-5 dní před menstruací), kdy jsme velmi konfliktní a velmi citlivé vůči kritice našeho okolí, druhý PMS nastává obvykle 1-3 dni před menstruací a je spojen často se silnou bolestí v podbřišku, která nám ohlašuje blížící se menstruaci. Existuje celá řada technik, jak s PMS pracovat. Základem těchto doporučení a postupů je schopnost PMS rozeznat. Pokud víte, že právě prožíváte své nejkritičtější období v měsíci a zároveň víte, že za pár dní nebo i hodin pomine, je pro vás snazší svou pozornost od kritiky okolí zaměřit na činnost jinou. Zejména vhodné jsou aktivity spojené s kreativitou, dokončováním a obecně samostatnou činností. Na toto období je vynikající např. úklid; máme spoustu fyzické energie, kterou tak můžeme dobře zúročit v čistoskvoucí byt. Pohybové aktivity jsou také velmi vhodné, a to zejména z důvodu uvolnění přebytečné energie. Neměly bychom však zapomínat na dostatečný odpočinek v tomto období, který si budeme muset v podstatě naordinovat, protože naše stále tvůrčí mysl nám neumožní jít brzy spát a včas usnout.  

Šedá je teorie a zelený strom života 

O menstruačním cyklu je možné se dočíst poměrně hodně informací, hlavní je, aby žena začala tyto fáze rozpoznávat sama u sebe. Je dobré o menstruačním cyklu mluvit, pokoušet se žít s ním v souladu, oprostit se od společenského tabu, kdy se o menstruačním cyklu nemluví. Šířit povědomí o tomto tématu také mezi muži, kterým je jen samotné slovo "menstruace" nepříjemné a, ať už je využito v jakémkoliv kontextu, zavírají před tím oči. To je velmi krátkozraké; je důležité, aby pochopili, že se jedná o celý reproduktivní život ženy, nikoliv jen pár dní v měsíci.  

 Věděli jste například, že špičkoví manažeři, či politici si vedou menstruační kalendář svých kolegyň? Stále ještě se ptáte, proč, nebo je máte za úchyláky?  

Zkuste se oprostit od tabu menstruačního cyklu a přijmout jej jako součást života žen (ale i mužů), jejichž chování i fyzickou aktivitu velmi ovlivňuje.  


Autorky: Jana Jaklová Dytrtová a Vendula Soukupová