Vaginální mykózy a tělísko

22.08.2023

Chceme se s Vámi podělit o výsledky našeho výzkumu. Jen upozorňuji, že se jedná o ex situ zkoumání reaktivity kationtů mědi (ve vagíně je jejich zdrojem např. tělísko) s účinnou látkou obsaženou v některých vaginálních antimykotických krémech (terkonazolem). Nejedná se tedy o klinickou studii.

Na trhu je v současnosti celá řada typů antikoncepce (viz náš předchozí blog) od hormonální antikoncepce, až po tělíska. Jedna z možností je hormonální tělísko s mědí. Protože víme, že kationty mědi jsou poměrně reaktivní, tak jsme se zaměřili na studium těchto kationtů s některými léčivy, které se mohou ve vagině vyskytovat. Konkrétně jsme zkoumali jsme v laboratoři reaktivitu účinné látky terkonazol v přítomnosti iontů mědi (která se uvolňuje z antikoncepčního tělíska). Bohužel, pro Vás nemáme dobré zprávy! Pokud máte zavedeno měděné antikoncepční tělísko a současně používáte antimykotický přípravek obsahující terkonazol, tak z laboratorních experimentů vyplývá, že tato kombinace látek vede k enormnímu zvýšení oxidačního stresu. Oxidační stres poškozuje celou řadu buněčných struktur a v konečném důsledku přispívá ke vzniku rakoviny. Tato však nejsou získána pomocí klinické studie! Jedná se o výzkum reaktivity terkonazolu v přítomnosti mědi v kyselém prostředí, který tak představuje pilotní výzkum.

https://doi.org/10.1007/s00706-023-03074-3