Ženy a zranění ve sportu nebo v pohybových aktivitách

20.09.2023

Chystáme pro Vás nový výzkum týkající se vlivu pohlavních hormonů na vznik adaptace, regenerace a také zranění. Víme, že pohlavní hormony ovlivňují vznik celé řady onemocnění. V některém případě ženy v produktivním věku chrání, jindy naopak. V tomto výzkumu se chceme zaměřit na možnost vlivu fází ovariálního (hormonálního) cyklu na vznik zranění při sportu.

Etiologie zranění se odkazuje především na konkrétní typ sportu než na diferenciaci pohlaví. Například u žen je vyšší riziko zranění kolene, konkrétně poranění předního zkříženého vazu, než u mužů, většinou ve skokanských sportech, fotbalu, basketbalu a lakrosu. Toto zranění může narušit či ukončit kariéru sportovce, hrozí i podstoupení operace a následné rehabilitace a v pozdějším věku se podílí na vzniku osteoartrózy. (Dugan, 2005).

Není ovšem pravděpodobné, že anatomické rozdíly mezi pohlavími, jsou jediným důvodem ke vzniku zranění kolene. (Dugan, 2005).

Vědci navrhují, že se studie měly zaměřit na roli pohlavních hormonů a neuromuskulární rovnováhu, v ideálním případě zařadit do tréninkového programu plyometrické aktivity, které rozvíjejí rychlost svalových vláken a nervosvalovou aktivitu, aby se zabránilo přetížení předního zkříženého vazu a kolenního kloubu. (Dugan, 2005).

I náš tým chce do toho vědeckého bádání přispět! Bez Vás to ale nepůjde!

Z výzkumu, který jsme realizovali od února do května 2023 se ukazuje, že subjektivní vnímání se neshoduje s naší skutečnou dispozicí (např. výkonem). Proto se chceme zaměřit více na srovnání subjektivního vnímání Vašeho těla a reálných dat. Do výzkumu se můžete zapojit různými způsoby. Můžete jen vyplnit vstupní dotazník nebo se zapojit do dlouhodobější studie subjektivního vnímání anebo dlouhodobější studie monitorující variabilitu srdečního rytmu (zapůjčíme Vám hrudní pás MySASY pro každodenní měření (do 10 min) v domácím prostředí a provedeme vstupní a výstupní měření Vaší fyzické kondice). Vítáme do výzkumu ženy, které se cítí být ženami a jsou ve věkovém rozmezí 18-45 let, chtějí se o sobě hodně dozvědět a sladit tak svůj profesní a soukromý život s ovariálním (hormonálním) cyklem. Můžete brát antikoncepci anebo ne, podle toho Vás zařadíme do výzkumné skupiny.

https://forms.gle/zHaoTCZrb1aPk1aC6

Autorky: Jana Jaklová Dytrtová, Michaela Freiová